Printvriendelijke versie v/d pagina

Aanvullende waarborgen

 
  De waarborg arbeidsongeschiktheid wordt ook wel "gewaarborgd inkomen" genoemd.
 

Wie een levensverzekering afsluit kan enkele aanvullende waarborgen nemen. Vooral de bescherming tegen arbeidsongeschiktheid is bijzonder interessant, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen.

Arbeidsongeschiktheid

Wanneer u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt, heeft dat vaak een grote impact op uw financiële draagkracht. Zelfstandigen vallen terug op maximaal ongeveer €50 bruto per dag; werknemers kunnen rekenen op maximaal 60% van hun begrensd brutoloon. Voor de meesten onder ons is dat te weinig om comfortabel te leven.

Een waarborg arbeidsongeschiktheid is daarom zeker het overwegen waard. Het eerste doel van deze waarborg is te voorzien in een rente (=aanvulling op uw vervangingsinkomen) bij arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte. Daarom wordt deze waarborg ook wel eens “gewaarborgd inkomen” genoemd. Deze rente wordt belast als een vervangingsinkomen.

Bent u zelfstandige, dan is het zowel fiscaal als financieel voor u het meest interessant om de waarborg arbeidsongeschiktheid te nemen bij een VAPZ. Maar ook voor u als werknemer is een waarborg arbeidsongeschiktheid, bv. bij een spaarverzekering, heel interessant, zeker als u een hoog inkomen hebt. Want in dat geval is er een (heel) groot verschil tussen de uitkering van het ziekenfonds en uw loon.   

Daarnaast kan u ook kiezen voor de dekking premiebetalingen van uw levensverzekering tijdens uw arbeidsongeschiktheid. U valt dan immers terug op een vervangingsinkomen waardoor het moeilijk wordt om te blijven verder sparen in uw levensverzekeringscontract. De verzekeraar zal dan tijdelijk verder blijven sparen in uw plaats.

Beoefent u een gevaarlijke sport (bv. deltavliegen of valschermspringen), dan is de kans groot dat deze risico’s zijn uitgesloten. Meestal kan u zich dan wel, mits bijpremie, tegen deze risico’s verzekeren.

logoDriesen Tip: De premies voor deze waarborg zijn aftrekbaar als beroepskost, zowel voor werknemers (als u uw werkelijke kosten bewijst) als voor zelfstandigen.

 

(Verkeers)ongevallen

Het doel van een aanvullende verzekering “ongevallen” is een aanvullend kapitaal verzekeren in geval u door een ongeval komt te overlijden of volledig en blijvend arbeidsongeschikt wordt. U kan kiezen of u de waarborg uitbreidt tot verkeersongevallen. Wordt u volledig en blijvend arbeidsongeschikt, dan wordt een vooraf bepaald kapitaal uitbetaald. Komt u door een (verkeers)ongeval te overlijden, dan gaat het kapitaal naar de begunstigde die u had aangeduid in uw contract.