Printvriendelijke versie v/d pagina

Brandverzekering

 
  De brandverzekering dekt veel meer dan alleen brand.
 

De brandverzekering vergoedt niet alleen de schade aan uw eigen woning, maar ook de schade aan anderen als die veroorzaakt is door uw woning. 

Wie neemt best een brandverzekering?

Zowel eigenaars als huurders! Sinds 01/01/2019 is de brandverzekering voor huurders wettelijk verplicht. Ook voor eigenaars is een brandverzekering een must en vaak een verplichting bij het aangaan van een hypothecaire lening. 

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering zou eigenlijk beter “omniumverzekering van de woning” heten, want ze dekt veel meer dan alleen schade door brand. Als door een blikseminslag elektrische toestellen zijn beschadigd of wanneer een auto tegen uw gevel is gebotst, zal de brandverzekering ook tussenkomen. Elke brandverzekering moet wettelijk een aantal waarborgen bevatten. Bij welke verzekeraar u ook een brandverzekering hebt, u bent altijd verzekerd voor de materiële schade die veroorzaakt is door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, storm en hagel, sneeuw- of ijsdruk op daken en natuurrampen. Zo goed als alle brandverzekeringen bieden daarnaast nog bijkomende waarborgen aan.

logo Driesen  Tip: Breng ons steeds op de hoogte van al uw verbouwingen (inclusief het installeren van zonnepanelen). Zo blijft u steeds correct verzekerd! Bij eventuele onderverzekering kan de verzekeraar immers een deel van uw schadevergoeding inhouden.

 

Welke facultatieve waarborgen zijn interessant?

Wie zijn woning goed wil verzekeren, doet er goed aan extra waarborgen te onderschrijven. Het is vaak dankzij deze waarborgen dat u uw brandverzekering kan aanspreken voor kleinere schadegevallen.

  • Diefstal: Niet alleen interessant voor wie waardevolle voorwerpen bezit, maar ook voor wie bv. kostbare huisdieren heeft. Als u weet dat er jaarlijks meer dan 80.000 woningdiefstallen gebeuren, is deze optionele dekking zeker de moeite waard om te overwegen!
  • Rechtsbijstand: De waarborg rechtsbijstand treedt in werking voor extra-contractuele schadegevallen en schadegevallen die niet gedekt zijn in uw brandpolis. Wanneer bv. door werken in de straat uw tuinpad verzakt, zal dat niet gedekt zijn in de brandverzekering, maar kan u de rechtsbijstandsverzekering aanspreken om de schade vergoed te krijgen. In vele gevallen is het echter nog interessanter om een aparte rechtsbijstandsverzekering te nemen.
  • Indirect verlies: Deze waarborg dekt de onrechtstreekse kosten die u maakt bij een schadegeval, bv telefoonkosten, verplaatsingen,… en bedraagt meestal 10% van het schadebedrag
  • Specifieke waarborgen voor tuin, zwembad, laptop, tablet...:
    Sommige maatschappijen bieden specifieke waarborgen aan opdat ook uw tuin, zwembad en multimediatoestellen verzekerd zijn in de brandverzekering.

Als door uw huis schade wordt veroorzaakt aan anderen

Een brandverzekering dekt ook uw burgerlijke aansprakelijkheid tegen derden. En dat kan heel belangrijk zijn wanneer uw huis schade (materiële of lichamelijke) veroorzaakt aan anderen.

En mijn kinderen die op kot zitten?

Die zijn ook verzekerd via uw brandverzekering. U hoeft dus geen aparte polis af te sluiten voor uw kinderen die op kot zitten.