Printvriendelijke versie v/d pagina

Brandverzekering

 
  De brandverzekering dekt veel meer dan alleen brand.
 

De brandverzekering vergoedt niet alleen de schade aan uw eigen woning, maar ook de schade aan anderen als die veroorzaakt is door uw woning. 

Wie neemt best een brandverzekering?

Zowel eigenaars als huurders! De brandverzekering is wettelijk niet verplicht, maar wanneer u een woning of appartement huurt, kan de verhuurder u via het huurcontract toch verplichten om een brandverzekering af te sluiten. Ook eigenaars worden vaak verplicht tot het afsluiten van een brandverzekering. Dat is immers vaak de voorwaarde die banken stellen vooraleer ze een hypotheeklening toestaan.

Wat is een brandverzekering?

Een brandverzekering zou eigenlijk beter “omniumverzekering van de woning” heten, want ze dekt veel meer dan alleen schade door brand. Als door een blikseminslag elektrische toestellen zijn beschadigd of wanneer een auto tegen uw gevel is gebotst, zal de brandverzekering ook tussenkomen. Elke brandverzekering moet wettelijk een aantal waarborgen bevatten. Bij welke verzekeraar u ook een brandverzekering hebt, u bent altijd verzekerd voor de materiële schade die veroorzaakt is door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, storm en hagel, sneeuw- of ijsdruk op daken en natuurrampen. Zo goed als alle brandverzekeringen bieden daarnaast nog bijkomende waarborgen aan.

logo Driesen  Tip: Breng ons steeds op de hoogte van al uw verbouwingen (inclusief het installeren van zonnepanelen). Zo blijft u steeds correct verzekerd! Bij eventuele onderverzekering kan de verzekeraar immers een deel van uw schadevergoeding inhouden.

 

Waar zit het verschil tussen verschillende brandverzekeringen?

Het verschil tussen de verschillende brandverzekeringen is te vinden in de bijkomende waarborgen en dekkingslimieten die ze aanbieden. Dat verschil bepaalt ook waarom de ene verzekering duurder is dan de andere. Ook de vergoeding bij schade aan elektrische toestellen kan heel verschillend zijn. Hebt u een waterbed, een aquarium, zonnepanelen, een serre in uw tuin of een privégarage op een ander adres? Gaat uw dochter een jaar in Amerika studeren? Kijk dan na of u wel goed verzekerd bent en contacteer ons voor meer informatie. Het is dus uitermate belangrijk dat u goed nagaat tegen welke gevaren u wil verzekerd zijn. Wij zoeken samen met u naar de meest geschikte brandverzekering voor uw specifieke situatie.

Welke facultatieve waarborgen zijn interessant?

Wie zijn woning goed wil verzekeren, doet er goed aan extra waarborgen te onderschrijven. Het is vaak dankzij deze waarborgen dat u uw brandverzekering kan aanspreken voor kleinere schadegevallen.

  • Diefstal: Niet alleen interessant voor wie waardevolle voorwerpen bezit, maar ook voor wie bv. kostbare huisdieren heeft. Als u weet dat er jaarlijks meer dan 80.000 woningdiefstallen gebeuren, is deze optionele dekking zeker de moeite waard om te overwegen!
  • ! Nieuw ! Diefstal fiets: Uw nieuwe fiets (ook elektrische fiets) kan voortaan via uw brandpolis verzekerd worden tegen diefstal buiten de woning. Het moet gaan om nieuwe fietsen (maximum 1 jaar oud) die voorzien zijn van een slot (behalve voor koersfietsen). De premie is in functie van de verzekerde waarde van de fiets en bedraagt minimaal €50. Ook fietsaccessoires (kinderstoeltje, gps...) worden mee vergoed in geval van diefstal van uw fiets. 
  • Rechtsbijstand: De waarborg rechtsbijstand treedt in werking voor extra-contractuele schadegevallen en schadegevallen die niet gedekt zijn in uw brandpolis. Wanneer bv. door werken in de straat uw tuinpad verzakt, zal dat niet gedekt zijn in de brandverzekering, maar kan u de rechtsbijstandsverzekering aanspreken om de schade vergoed te krijgen. In vele gevallen is het echter nog interessanter om een aparte rechtsbijstandsverzekering te nemen.
  • Indirect verlies: Deze waarborg dekt de onrechtstreekse kosten die u maakt bij een schadegeval, bv telefoonkosten, verplaatsingen,… en bedraagt meestal 10% van het schadebedrag. Deze kosten moet u niet bewijzen. Voorbeeld: U heeft een keukenbrand gehad. De schade bedraagt €50 000. De vergoeding die u normaal van de brandverzekering krijgt= €50 000 verminderd met de vrijstelling (ongeveer €240) = €49 760. Als u de waarborg indirect verlies hebt onderschreven, krijgt u bovenop dit bedrag nog eens 10%, zodat u in totaal €54 736 schadevergoeding mag verwachten.
  • Specifieke waarborgen voor tuin, zwembad, laptop, tablet...:
    Sommige maatschappijen bieden specifieke waarborgen aan opdat ook uw tuin, zwembad en multimediatoestellen verzekerd zijn in de brandverzekering.

Als door uw huis schade wordt veroorzaakt aan anderen

Een brandverzekering dekt ook uw burgerlijke aansprakelijkheid tegen anderen. En dat kan heel belangrijk zijn wanneer uw huis schade (materiële of lichamelijke) veroorzaakt aan anderen.

Stel dat u op een dag de frietketel vergeet uit te zetten. Er ontstaat brand in uw keuken, en tot overmaat van ramp slaat de brand over naar de buren. De schade bij de buren zal vergoed worden door hun eigen brandverzekering. Maar omdat u aansprakelijk bent voor de brand, zal de brandverzekering van de buren de uitbetaalde vergoeding bij u terug komen opeisen (=verhaal uitoefenen). Maar door het feit dat uw brandverzekering ook deze aansprakelijkheid dekt, zal u zelf alleen de vrijstelling moeten betalen.

En mijn kinderen die op kot zitten?

Die zijn ook verzekerd via uw brandverzekering. U hoeft dus geen aparte polis af te sluiten voor uw kinderen die op kot zitten. Ook uw (schoon)ouders die in een rust- of verzorgingsinstelling verblijven, zijn verzekerd via uw brandverzekering.
 

In deze gevallen komt de brandverzekering NIET tussen

De brandverzekering dekt veel meer dan alleen brand, maar nu ook weer niet alles:

  • Bij waterschade dekt de brandverzekering enkel de gevolgschade (bv. vernielde vloerbekleding, schilderwerken) maar niet de schade zelf (bv. lek in het dak).
  • Opzettelijke schade: het klinkt misschien evident dat de verzekering geen opzettelijk aangerichte schade (bv. brandstichting) vergoedt, maar toch is dit nog een relatief frequente oorzaak van verzekeringsfraude.

 

Hoe wordt de premie bepaald?

Verschillende factoren bepalen de premie van uw brandverzekering, waaronder: de verzekerde waarde (de premie voor een klein rijhuis is goedkoper dan die voor een vrijstaande villa); of u huurder of eigenaar bent; en of u bijkomende waarborgen wenst te nemen.

Aan de hand van een evaluatierooster bepalen wij de te verzekeren waarde van uw woning. Deze waarde, die niet noodzakelijk gelijk is aan de aankoopprijs van uw huis, geeft weer hoeveel het de verzekering zal kosten om uw huis opnieuw en in dezelfde staat op te bouwen wanneer het bv. door een brand wordt verwoest. Het evaluatierooster houdt voornamelijk rekening met het aantal kamers in uw woning en het gebruik ervan. Om correct verzekerd te blijven dient u dan ook steeds eerlijk te zijn bij het invullen van dit rooster en dient u ons steeds onmiddellijk op de hoogte te brengen van verbouwingen of structurele veranderingen aan uw huis. In vele gevallen zal de verzekeringsmaatschappij immers een premieverhoging doorvoeren omdat de waarde van uw huis zal stijgen. Ook wanneer u zonnepanelen installeert, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen, want ook die doen de waarde van uw woning stijgen.

Wij berekenen samen met u de premie voor uw brandverzekering en adviseren u over de bijkomende waarborgen die voor u interessant zijn. 

Veelgestelde vragen:

Interessante Links :