Printvriendelijke versie v/d pagina

Familiale verzekering

 
  Een familiale verzekering is niet alleen voor gezinnen met kinderen
 

Wat in de burgermond "de familiale" is, noemen wij "burgerlijke aansprakelijkheid privéleven".

Wat is een familiale verzekering?

Wie door zijn schuld schade veroorzaakt aan een ander, moet die schade vergoeden.” Deze tekst uit het Burgerlijk Wetboek, vormt de basis van de familiale verzekering.

Volgens de wet moet u de schade aan derden vergoeden als u daarvoor burgerlijk aansprakelijk bent. Dat wil zeggen: als de schade door uw schuld, of door uw nalatigheid of onvoorzichtigheid is veroorzaakt. De wet zegt zelfs dat u met heel uw vermogen verplicht bent tot de correcte uitvoering van de schadevergoeding!

Gelukkig kan u zich voor deze aansprakelijkheid verzekeren via de familiale verzekering, ook wel verzekering privéleven genoemd. Deze verzekering vergoedt de lichamelijke en materiële schade aan derden waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent. De familiale verzekering dekt de aansprakelijkheid op basis van art 1382 -1386bis van het Burgerlijk Wetboek, en geldt meestal wereldwijd.

Wat is “burgerlijke aansprakelijkheid”?

U bent burgerlijk aansprakelijk wanneer u een “fout” hebt gemaakt die rechtstreeks de oorzaak is van de schade aan derden. De afweging of u al dan niet een fout hebt gemaakt, gebeurt aan de hand van het typegedrag van de "goede huisvader". Die afweging is geen exacte wetenschap. In sommige gevallen moet een rechter dan ook bepalen of er al dan niet sprake is van een fout.

Enkele concrete situaties waarbij u de familiale verzekering kan aangespreken

  • U veroorzaakt als voetganger of fietser een ongeval: wanneer u zonder kijken de straat over steekt en daardoor een ongeval veroorzaakt, dan bent u aansprakelijk en zal u uw familiale verzekering kunnen aanspreken om de lichamelijke schade van de slachtoffers en de materiële schade aan de voertuigen te vergoeden. Dat die schade hoog kan oplopen, is lang niet uitzonderlijk, zeker bij lichamelijke schade die leidt tot inkomstenverlies of invaliditeit. Let op: het is dus niet zo dat u niet aansprakelijk kan gesteld worden als zwakke weggebruiker! Het tegendeel is waar. Voor ons is dit de belangrijkste reden om een familiale polis te nemen, ook als u geen kinderen hebt.
  • Schade door dieren: de familiale verzekering komt tussen wanneer bv. tijdens het wandelen uw hond de kledij van een voorbijganger beschadigt.
  • Schade door onroerende goederen: De bloempot op uw vensterbank op de bovenverdieping waait om en valt op het hoofd van een voorbijganger. De schade is gedekt in de familiale verzekering.
  • Joyriding: als uw minderjarige dochter zonder uw medeweten uw auto verplaatst en daardoor tegen de auto van de buren botst, dan vergoedt uw familiale verzekering de schade aan de auto van uw buur.
logo Driesen Tip: Bent u zelf het slachtoffer van een schadegeval in uw privéleven, dan helpt uw rechtsbijstandsverzekering u om de schadevergoeding van de aansprakelijke derde te bekomen. U kan uw familiale verzekering uitbreiden met een waarborg rechtsbijstand of een aparte rechtsbijstandsverzekering nemen.

 

Wie is er allemaal beschermd met de familiale verzekering?

Niet alleen uzelf en uw inwonende gezinsleden zijn beschermd door uw familiale verzekering. Ook studerende zonen of dochters die op kot zitten, logerende genodigden, kinderen van derden voor wie u even oppast, de oppassers van uw kinderen en dieren, en zelfs uw poetsvrouw en tuinman vallen onder uw familiale polis. Dat wil zeggen dat als uw poetsvrouw tijdens het schoonmaken uw ladder op de auto van de buurman laat vallen, deze schade gedekt is via uw familiale verzekering. Denk er trouwens aan steeds een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw (poets)personeel (ook als die zonder arbeidscontract zijn tewerkgesteld!) om hen te verzekeren tegen hun persoonlijke schade.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van een familiale verzekering?

  • Een familiale verzekering is niet duur
  • De verzekerde bedragen zijn heel hoog: maatschappijen die familiale verzekeringen aanbieden, zijn wettelijk verplicht om een waarborg aan te bieden die minstens 24 miljoen euro dekt voor lichamelijke schade en 1,2 miljoen euro voor materiële schade. Het is jammer genoeg niet zo zeldzaam dat er zo’n hoge schadevergoedingen worden uitbetaald. Als u bv. als voetganger of fietser een verkeersongeval veroorzaakt waarbij er aanzienlijke lichamelijke en materiële schade is, zijn dergelijke bedragen niet onrealistisch.Stel u voor dat u zelf zou moeten instaan voor die schadevergoedingen...

Veelgestelde vragen

  • Ik parkeer mijn wagen en ga even binnen in de winkel terwijl mijn zoon van 13 er nog in zit. Hij begint te spelen met de versnelling en de handrem waardoor de auto de helling achterwaarts afrolt en een voetganger aanrijdt. Wat nu? Lees hier het antwoord.
  • Mijn dochter vertrekt voor de eerste keer op kamp. Is zij via de jeugdbeweging voldoende verzekerd? Lees hier het antwoord.
  • Ik leende de nieuwe fiets van mijn buurman en viel ermee waardoor de fiets vernield is. Komt mijn familiale verzekering tussen voor de schade aan de fiets? Lees hier het antwoord.

Meer info