Printvriendelijke versie v/d pagina

Gebouwen, goederen en transport

 
  Verzeker ook uw machines en computers tegen schade!
 

Brandverzekering

Beoefent u een vrij beroep (uitgezonderd apotheker) dan volstaat een gewone brandverzekering om uw woning waarin u uw beroep uitoefent te beschermen. Voor andere beroepsactiviteiten hebt u een specifieke brandverzekering nodig die uw handelspand beschermt. Ook als u een handelspand huurt, hebt u een brandverzekering nodig. Net als bij de brandverzekering voor woningen, is ook in de brandverzekering voor bedrijfspanden veel meer gedekt dan alleen brand.

Diefstal

De bescherming tegen diefstal kan worden afgesloten als een afzonderlijke verzekering of als een bijkomende waarborg in de brandverzekering. Deze waarborg vergoedt niet alleen de waarde van de gestolen goederen, maar ook de schade die gepaard ging met de diefstal, bv geforceerde sloten, ramen, deuren.

Bedrijfsschade

Hebt u een schadegeval dat gedekt is door uw brandverzekering, dan zorgt uw verzekering bedrijfsschade voor een financiële tegemoetkoming voor het stilvallen of verminderen van uw bedrijfsactiviteit ten gevolge van dat schadegeval. Deze verzekering wordt ook wel eens “de levensverzekering” van uw onderneming genoemd en is interessant voor productiebedrijven en winkels.

Machinebreuk

Deze technische verzekering dekt de schade aan uw machines en toestellen die niet door uw brandverzekering is gedekt, zelfs al is die schade veroorzaakt door een menselijke fout!

Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)

Voor ondernemers uit de bouwsector, is een ABR-verzekering een absolute must. Ze beschermt uw bouwproject niet alleen tegen schade aan derden, maar ook tegen alle eigen schade. 

  • Uw aansprakelijkheid is gedekt: ontstaat er door de uitvoering van uw werken schade aan derden, dan wordt die schade vergoedt, ongeacht of u een fout had gemaakt of nalatig was geweest.
  • Schade aan de eigen constructies: de ABR-verzekering is een soort “omniumverzekering” voor bouwplaatsen: behalve de expliciet uitgesloten schade is alle schade aan de eigen constructies gedekt. 

De afsluiting van een ABR-polis gebeurt per werf, of op basis van een abonnementsformule voor aannemers die voortdurend lopende projecten hebben.

“Alle risico’s” elektronica

Het gebruik van computers, software en andere elektronische toepassingen is niet meer weg te denken uit de moderne onderneming. Deze “alle risico”-verzekering dekt álle schade behalve de uitgesloten schade (oa. opzettelijke schade of slijtage). Wanneer u dus per ongeluk uw kop koffie omver stoot op uw dure bedrijfslaptop, dan mag u rekenen op tussenkomst van deze verzekering om de schade te vergoeden.

Vervoerde goederen (CMR-polis of transportverzekering)

Transporteert u goederen van derden? Dan bepaalt de internationale CMR conventie dat u aansprakelijk bent voor schade aan of verlies van de goederen vanaf het moment dat u de goederen in ontvangst neemt, tot u ze weer aflevert. In sommige gevallen bent u zelfs aansprakelijk voor laattijdige aflevering van de goederen. De CMR-polis beschermt u tegen eventuele schadeclaims.

Vervoer voor eigen rekening

Hebt u een bestelwagen waarin zich uw waardevol materiaal en gereedschap bevindt? Dan is een verzekering "vervoer voor eigen rekening" een absolute must. Ze beschermt u tegen schade die ontstaat door transport. Zowel uw eigen materieel als de goederen van uw klanten zijn gedekt. Zeker aan te raden is de uitbreiding van uw polis met de waarborg diefstal.