Printvriendelijke versie v/d pagina

Gewaarborgd inkomen

 
  Zelfstandigen, verzeker u een mooie oude dag!
 

De sociale bescherming van zelfstandigen is veel beperkter dan die van werknemers. Wordt u ziek en kan u uw beroepsactiviteiten niet uitoefenen, dan heeft dat een grote impact op uw inkomen. Ook uw pensioen is veel lager dan dat van werknemers. Zorg daarom voor een optimale persoonlijke en financiële bescherming zodat u zich geen zorgen hoeft te maken. 

Pensioensparen voor zelfstandigen

Als zelfstandige kan u fiscaal interessant aan pensioensparen doen met eventueel bijkomende waarborgen arbeidsongeschiktheid (gewaarborgd inkomen), ongevallen en overlijden. Hiermee zitten we in het domein van de levensverzekeringen. 

Verzekering Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het gemiddeld pensioen van een zelfstandige ligt in België nog steeds een stuk lager dan dat van een werknemer. Van Vadertje Staat zal u dus niet veel moeten verwachten. Als u van een zorgeloze oude dag wil genieten, zal u er zelf voor moeten zorgen. Gelukkig zijn er heel wat (fiscaal en sociaal) interessante spaarformules die dat mogelijk maken voor iedere zelfstandige.

Het VAPZ is veruit de meest interessante pensioenspaarformule voor zelfstandigen. Door het gecombineerde belastings- en sociale voordeel, kan u tot 70% van uw gespaarde premies recupereren!

  • U kiest zelf hoeveel u spaart: minimum 100 euro per jaar en maximum 8,17% van uw referentie-inkomen met een maximum van 3256,87 euro (AJ 2020).
  • U kiest zelf of u de premies maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks stort. Elk jaar kan u trouwens uw premie aanpassen in functie van uw huidige situatie.
  • Fiscaal voordeel: al uw stortingen mag u inbrengen als beroepskost in uw hoogste belastingschijf. Dat maakt dat u al op het einde van het jaar tot 50% van uw gestorte premies terugkrijgt als korting op uw belastingen.
  • Sociaal voordeel: omdat u uw VAPZ-stortingen mag aftrekken als beroepskosten, daalt de berekeningsbasis van uw sociale bijdragen wat rechtstreeks resulteert in een daling van uw sociale bijdragen.
  • Eindbelasting: het stelsel van de fictieve rente is van toepassing

U kiest bovendien zelf welke aanvullende waarborgen u laat opnemen in uw VAPZ-contract:

  • Arbeidsongeschiktheid: Als u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt door ziekte of ongeval, voorziet deze waarborg in de uitkering van een maandelijks rente (= aanvulling op uw vervangingsinkomen). Deze waarborg wordt daarom ook wel "gewaarborgd inkomen" genoemd.  
  • (Verkeers)Ongevallen: Wordt u volledig en blijvend arbeidsongeschikt door een ongeval, dan wordt een vooraf bepaald kapitaal uitbetaald. U kan kiezen of u de waarborg uitbreidt tot verkeersongevallen. Komt u door een (verkeers)ongeval te overlijden, dan gaat het kapitaal naar de begunstigde die u had aangeduid in uw contract.     
  • Premievrijstelling: Als u tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt, betaalt de verzekeraar de premies voor uw VAPZ terug in verhouding tot de duur van uw arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat de verzekeraar in uw plaats blijft verder sparen voor uw pensioen.  

Groepsverzekering IPT (Individuele PensioenToezegging)

Als zelfstandige bedrijfsleider kan u dankzij de individuele pensioentoezegging (IPT) een pensioenkapitaal opbouwen via uw onderneming. Uw pensioenplan wordt volledig gefinancieerd door uw vennootschap. De premies kunnen bovendien fiscaal in mindering worden gebracht als beroepskost. Net als bij het VAPZ kan u ook hier kiezen voor aanvullende waarborgen (bv. arbeidsongeschiktheid, (verkeers)ongevallen, premievrijstelling).

 Tip: Profiteer van de fiscaal voordelige regeling en combineer uw IPT met VAPZ, RIZIV contract, bedrijfsleiderverzekering én individueel pensioensparen!

 

Groepsverzekering personeel (Collectieve PensioenToezegging)

Wie voor zijn personeel een mooi extralegaal voordeel wenst, hoeft niet verder te zoeken dan de groepsverzekering of Collectieve Pensioen Toezegging (CPT). Uw werknemers bouwen hiermee een extralegaal pensioenkapitaal op. De bijdragen die uw onderneming betaalt, zijn 100% aftrekbaar als beroepskost.  

Hospitalisatieverzekering

Of u nu zelfstandige bent of niet, een hospitalisatieverzekering is voor iedereen een absolute must! Deze verzekering vergoedt uw hospitalisatiekosten. Ook als u ernstig ziek wordt en een (dure) medische behandeling nodig hebt, zal uw hospitalisatieverzekering de kosten vergoeden. Denk eraan dat u bij ernstige ziekte niet kan werken, maar wel uw leningen moet blijven afbetalen. Uw verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zal die zorg van u overnemen! Ook voor uw personeel kan u een hospitalisatieverzekering afsluiten, als extra-legaal voordeel. Combineer dit met een aanvullende verzekering die ambulante kosten en tandzorgen terugbetaalt.

 Tip: Start zo vroeg mogelijk met je gewaarborgd inkomen! Hoe jonger je bent bij de start van de verzekering, hoe goedkoper de premie en hoe minder kans op voorafbestaande aandoeningen die worden uitgesloten!

 

Overlijdensdekking

Bent u de belangrijkste kostwinner van het gezin? Ga dan eens na welke financiële gevolgen uw overlijden met zich zouden meebrengen voor uw gezin. Een overlijdensverzekering biedt in dit geval niet alleen financiële zekerheid voor uw nabestaanden, maar ook gemoedsrust voor uzelf.