Printvriendelijke versie v/d pagina

Huispersoneel

 
  Ook als iemand in het zwart bij u werkt, bent u aansprakelijk bij een arbeidsongeval
 

Een polis huispersoneel is een arbeidsongevallen-verzekering speciaal voor personeel dat bij u thuis komt werken. De buurman die af en toe uw tuin onderhoudt, de babysit, de buurvrouw die bij u komt poetsen… allemaal vallen zij onder de noemer “personeel”, zelfs als ze bij u in het zwart werken. Valt uw tuinman bij het snoeien van de ladder en blijft hij daardoor levenslang verlamd, dan riskeert u een zware financiële aderlating als u niet over een polis huispersoneel beschikt.

In welke gevallen is deze verzekering verplicht?

De wet verplicht werkgevers om hun werknemers te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Ook als u in uw privéleven mensen tewerkstelt, bent u dus werkgever en verplicht om een polis af te sluiten. Die polis beschermt uw personeel tegen ongevallen bij u thuis en die op de weg van of naar uw huis.

Van zodra u iemand vergoedt voor de werkzaamheden bij u thuis, is er volgens de wet sprake van een arbeidsovereenkomst, ook als die niet op papier staat en zelfs bij occasionele werken. Dus ook als uw buurman slechts 1 keer per jaar uw tuin komt onderhouden en u hem daarvoor betaalt, is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

En wanneer is ze NIET nodig?

  • als u uw poetshulp betaalt met dienstencheques
  • als u enkel via de Gezinsbond beroep doet op een babysit
  • wanneer een firma uw tuinklusjes komt doen
  • wanneer iemand u vrijwillig komt helpen (dus niet tegen betaling)

 

Wat dekt de polis huispersoneel?

De polis dekt in principe altijd de risico’s voor 1 persoon die op regelmatige tijdstippen (bv. 1 keer per maand) bij u komt werken. Daarnaast bieden alle goede polissen ook dekking voor mensen die u slechts af en toe inschakelt. De volgende dekkingen zijn daarbij voorzien:

  • terugbetaling medische kosten
  • schadevergoedingen bij tijdelijke of blijvende werkongeschiktheid
  • schadevergoeding bij tijdelijke of blijvende invaliditeit
  • vergoeding aan de nabestaanden in geval van overlijden

 

Wat zijn de risico’s als ik geen verzekering neem?

  • Persoonlijke financiële aderlating: als uw werknemer zo’n ernstig ongeval heeft dat hij tijdelijk of permanent niet meer kan gaan werken, kan hij weliswaar een beroep doen op het Fonds voor Arbeidsongevallen, maar dat fonds zal (een deel van) de schadevergoeding bij u komen terugvorderen. Ook het ziekenfonds van uw werknemer kan een onderzoek instellen om de betaalde vergoedingen bij u te komen terugvorderen.
  • Boete en strafrechtelijke vervolging: een arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering. U loopt risico op een boete en eventueel strafrechtelijke vervolging wanneer uw werknemer een ongeval heeft waarvoor u niet verzekerd bent.