Printvriendelijke versie v/d pagina

Levensverzekeringen

 
  Wist u dat u ook met verzekeringen kan sparen?
 

De meesten denken bij "sparen" in de eerste plaats aan een spaarrekening op de bank. Maar wist u dat u ook met verzekeringen kan sparen? En wist u dat dat meer opbrengt dan uw spaarboekje? Hoog tijd om kennis te maken met levensverzekeringen. 

Wat zijn levensverzekeringen?

De term “levensverzekering” duidt op het feit dat hetgeen verzekerd wordt met deze polis een onzekere gebeurtenis is in uw leven. En die gebeurtenis kan maar twee dingen zijn: in leven zijn op de einddatum van het contract, of overleden zijn voor de einddatum van het contract. Ook overlijdensverzekeringen vallen dus onder deze noemer.

Met een levensverzekering kan u zowel een kapitaal bij leven opbouwen (spaarverzekering) als beleggen (beleggings-verzekering). Ook kan u voor uw naasten een kapitaal voorzien in het geval u voortijdig zou overlijden (overlijdensverzekering). Bovendien is het mogelijk om aanvullend een invaliditeits- of ongevallenverzekering te nemen bij uw levensverzekering.

Eerst even dit uitleggen

Bij een levensverzekering zijn er altijd 4 partijen:
 • de verzekeraar:de verzekeringsmaatschappij bij wie de levensverzekering is ondergebracht.
 • de verzekeringnemer: diegene die het contract sluit met de verzekeraar en de premies betaalt.
 • de verzekerde: de persoon op wiens leven de verzekering betrekking heeft.
 • de begunstigde: de persoon die de voordelen krijgt van de verzekering. De begunstigde bij overlijden ontvangt de voordelen bij het overlijden van de verzekerde; de begunstigde bij leven ontvangt de voordelen wanneer de verzekerde nog in leven is op de einddatum van het contract.

 

Nadeel van levensverzekeringen

Uw geld is altijd beschikbaar, maar bij voortijdig opvragen kunnen er hoge kosten worden aangerekend. Wij raden levensverzekeringen dan ook alleen aan voor mensen die willen sparen voor een concreet doel of het geld van hun belegging voor minstens 8 jaar kunnen missen.

Voordelen van de levensverzekering

 • Sparen voor een concreet doel: Hoewel u ook met een spaarrekening geld kan sparen, is een levensverzekering vaak beter geschikt omdat het veel moeilijker is om uw geld voortijdig op te vragen. U komt dus minder in de verleiding om geld af te halen en het voor iets anders te gebruiken. Bovendien heeft een spaarverzekering doorgaans een beter rendement.
 • Roerende voorheffing (RV) kan altijd vermeden worden: Bij fiscale contracten is er nooit RV verschuldigd; bij “gewone” levensverzekeringen is er geen RV verschuldigd als het contract langer duurt dan 8 jaar en u geen voortijdige geldopnames doen. Wil u wél voortijdige geldopnames kunnen doen, dan kan u alsnog RV vermijden door een overlijdensdekking te nemen van 130% van de inleg.
 • Aftrekbare premies: Uw premies voor pensioensparen, langetermijnsparen en in sommige gevallen ook die voor uw schuldsaldoverzekering, kan u aftrekken van de belastingen.
 • Successieplanning: Met levensverzekeringen hebt u de mogelijkheid om voordelig aan successieplanning te doen, bv. wanneer u uw kleinkinderen rechtstreeks een bedrag wil nalaten. Het geld van de levensverzekering komt bovendien niet in de nalatenschap.
 • Controle: Levensverzekeringen bieden de mogelijkheid om optimale vermogensoverdracht te doen met behoud van maximale controle. U behoudt met andere woorden de controle over het contract en dus over het geld zolang u leeft.

 

Wat zijn de mogelijke kosten en taksen?

 • Taks: op elke premie die u stort, wil de staat ook zijn deel, namelijk 2%. Deze taks is niet verschuldigd voor de fiscale contracten pensioensparen. Ook schuldsaldoverzekeringen genieten een uitzondering. Daar is de taks 1,1%.
 • Instapkosten: meestal een percentage afhankelijk van het gestorte bedrag en de duur van het contract.
 • Uitstapkosten: wanneer u voor de einddatum van het contract uw geld wil opvragen, zullen er kosten worden aangerekend. Hoe dichter die datum tegen de einddatum van uw contract ligt, hoe lager de uitstapkosten.
 • Beheerskosten: de verzekeraar rekent een percentage van het contractbedrag aan voor het beheer van uw levensverzekering.