Printvriendelijke versie v/d pagina

Levensverzekeringen

 
  Wist u dat u ook met verzekeringen kan sparen?
 

De meesten denken bij "sparen" in de eerste plaats aan een spaarrekening op de bank. Maar wist u dat u ook met verzekeringen kan sparen? Hoog tijd om kennis te maken met levensverzekeringen. 

Wat zijn levensverzekeringen?

De term “levensverzekering” duidt op het feit dat hetgeen verzekerd wordt met deze polis een onzekere gebeurtenis is in uw leven. En die gebeurtenis kan maar twee dingen zijn: in leven zijn op de einddatum van het contract, of overleden zijn voor de einddatum van het contract. Ook overlijdensverzekeringen vallen dus onder deze noemer.

Met een levensverzekering kan u zowel een kapitaal bij leven opbouwen (spaarverzekering) als beleggen (beleggings-verzekering). Ook kan u voor uw naasten een kapitaal voorzien in het geval u voortijdig zou overlijden (overlijdensverzekering). Bovendien is het mogelijk om aanvullend een invaliditeits- of ongevallenverzekering te nemen bij uw levensverzekering.

Eerst even dit uitleggen

Bij een levensverzekering zijn er altijd 4 partijen:
 • de verzekeraar:de verzekeringsmaatschappij bij wie de levensverzekering is ondergebracht.
 • de verzekeringnemer: diegene die het contract sluit met de verzekeraar en de premies betaalt.
 • de verzekerde: de persoon op wiens leven de verzekering betrekking heeft.
 • de begunstigde: de persoon die de voordelen krijgt van de verzekering. De begunstigde bij overlijden ontvangt de voordelen bij het overlijden van de verzekerde; de begunstigde bij leven ontvangt de voordelen wanneer de verzekerde nog in leven is op de einddatum van het contract.

 

Voordelen van levensverzekeringen

 • kapitaal opbouwen en/of financiële bescherming van je gezin of je bedrijf bij overlijden
 • belastingvoordeel

Voorbeelden van levensverzekeringen

 • Schuldsaldoverzekering: overlijdensverzekering waarbij het verzekerde kapitaal daalt, evenredig met de uitstaande schuld van een krediet
 • Pensioensparen: voor wie fiscaal voordelig wil sparen. Het fiscaal voordeel is in functie van het gespaarde bedrag.
 • VAPZ: vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. Fiscaal voordelig sparen. Enkel mogelijk voor zelfstandigen (met of zonder vennootschap).
 • IPT: individuele pensioentoezegging. Fiscaal voordelig sparen. Enkel mogelijk voor zelfstandigen met een vennootschap.
 • POZ: pensioentoezegging zelfstandigen. Fiscaal voordelig sparen. Enkel mogelijk voor zelfstandigen zonder vennootschap.
 • Bedrijfsleidersverzekering: overlijdensverzekering (al dan niet met dekking arbeidsongeschiktheid) ter indekking van kredieten aangegaan door de vennootschap
 • VAPW: vrij aanvullend pensioen voor werknemers. Om werknemers zonder groepsverzekering de mogelijkheid te bieden fiscaal voordelig een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.