Printvriendelijke versie v/d pagina

Onbelast bijklussen is een feit

Sinds 15 juli mag je als werknemer, gepensioneerde of zelfstandige, onder bepaalde voorwaarden, jaarlijks tot €6000 onbelast bijverdienen.

Het moet gaan om verenigingswerk, diensten aan burgers, of activiteiten in de deeleconomie.

Klussen tegen betaling moeten verplicht worden geregistreerd op www.bijklussen.be.

Op deze site vind je o.a. een lijst van de erkende deeleconomieplatformen, wie in aanmerking komt voor onbelast bijverdienen en wie niet, en welke activiteiten beschouwd worden als bijklussen. Je leest er ook dat je geen reclame mag maken voor je activiteiten, want dan word je geacht zelfstandige (in bijberoep) te zijn. 

Denk eraan dat je aansprakelijkheid moet verzekerd zijn! Ga je bijklussen, contacteer ons dan

onbelast bijklussen tot 6000 euro per jaar