Printvriendelijke versie v/d pagina

Omnium

 
  Een omniumverzekering is heel interessant voor jonge voertuigen
 

Wanneer is een omnium interessant?

Er zijn twee types omniumverzekering, de zogenaamde “kleine” en “grote” omnium.

De “kleine” omnium vergoedt de schade aan uw eigen wagen door brand, (poging tot) diefstal van de wagen, glasbreuk, natuurkrachten (bv. wanneer u schade heeft door hagelinslag), en aanrijding met een dier. Bij deze waarborg is er geen vrijstelling van toepassing.

De “grote” omnium voorziet hiernaast ook nog in de vergoeding van de schade aan uw eigen auto door een ongeval, transport van het voertuig (bv. schade door het vervoeren van uw auto op een overzetboot) en vandalisme. Het is dus enkel wanneer u een “grote” omnium hebt afgesloten dat de schade aan uw eigen wagen wordt vergoedt wanneer u zelf in fout bent. Bij deze waarborg wordt er wel een vrijstelling toegepast. Daarbij zijn er verschillende formules mogelijk. Sommige maatschappijen bieden het systeem van de Engelse vrijstelling aan. Dat wil zeggen dat wanneer het bedrag van de schade een bepaalde drempel overschrijdt (meestal €750) de verzekeraar de volledige schadevergoeding betaalt. Ligt het schadebedrag lager, dan betaalt u de schade zelf. 

Een omniumverzekering is vooral interessant voor jonge voertuigen en wanneer u een lening hebt aangegaan voor uw voertuig.

De modaliteiten van deze waarborgen verschillen van maatschappij tot maatschappij. Wij zoeken samen met u naar de beste voorwaarden voor uw situatie.