Printvriendelijke versie v/d pagina

(Para)medische beroepen

 
  De RIZIV premies zijn een beloning voor uw toetreding tot de conventie
 

Bent u arts, apotheker, tandarts of kinesist? En bent u geconventioneerd? 

Dan kan u aanspraak maken op de zogenaamde RIZIV premie voor de opbouw van een aanvullend pensioen. 

Een RIZIV polis is vergelijkbaar met een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen). Alleen moet u niet zelf de premies betalen, maar doet het RIZIV dat in uw plaatsDie premie krijgt u als tegenprestatie voor de tarieven waar u zich als geconventioneerde aan moet houden. De premie dient voor uw pensioenopbouw en wordt jaarlijks rechtstreeks door het RIZIV gestort in uw contract.

Uw RIZIV contract is perfect cumuleerbaar met uw andere pensioenplannen (VAPZ, IPT) binnen de grenzen van de 80%-regel.

Ieder jaar worden de premies aangepast. Van zodra ze gekend zijn, verschijnen ze in het Staatsblad.

 

Arts     volledig geconventioneerd € 4535    premie 2015
 

gedeeltelijk geconventioneerd

€ 2200 premie 2015
Apotheker    titularis of adjunct > 38u/week € 2789,95 premie 2013
  gemiddelde activiteit tussen 28u/week en 38u/week € 2092,46 premie 2013
  gemiddelde activiteit tussen 19u/week en 28u/week € 1394,98 premie 2013
 

gemiddelde activiteit <19u/week

/  
Tandarts

volledig of gedeeltelijk geconventioneerd

€ 2239,31 premie 2014
Kinesist

geconventioneerd +

minimaal 1000 verstrekkingen of 15000 M-waarden

€ 1506,07 premie 2013

 

Uw RIZIV contract wordt beheerd door de verzekeraar. Zij rekenen instap- en beheerskosten aan. Die kosten kunnen sterk verschillen tussen de verschillende verzekeraars of pensioenfondsen. Check zeker eens hoeveel de kosten in uw huidige contract bedragen! Want hoge kosten hebben uiteraard een negatieve invloed op uw rendement. Contacteer ons voor een offerte.