Printvriendelijke versie v/d pagina

Pensioensparen

 
  Pensioensparen levert een fiscaal voordeel op van minstens 25%
 

Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is zoals het woord het zegt: sparen voor uw pensioen. Geld dat u vandaag spaart om tijdens uw pensioen van te genieten. Met bovendien een extra ruggensteuntje van de staat, want pensioensparen is fiscaal super interessant.

Waarom aan pensioensparen doen?

Wie al eens heeft berekend hoeveel zijn wettelijk pensioen later zal zijn, verslikt zich in zijn koffie. Alle experts zijn het erover eens: het huidige systeem van de wettelijke pensioenen is onhoudbaar want onbetaalbaar. Onzeker dus welk pensioen u mag verwachten van Vadertje Staat. Aanbevelingen om zelf een spaarpotje bijeen te sparen worden dan ook massaal opgevolgd.

De vraag is dus niet “waarom”, maar wel “wanneer” begin ik aan pensioensparen?

Wanneer beginnen?

Zo vroeg mogelijk, en ten vroegste vanaf 18 jaar. Om de fiscale voordelen te kunnen genieten, moet uw pensioenspaarcontract ook minstens 10 jaar lopen. Begin dus alleszins voor uw 55ste. Het contract loopt af wanneer u 65 jaar wordt.