Printvriendelijke versie v/d pagina

Pensioensparen

 
  Wie vanaf zijn 35ste het jaarlijkse maximum van 940 euro stort in zijn pensioenspaarcontract krijgt op zijn 65ste ongeveer 42.000 euro.
 

Wat is pensioensparen?

Pensioensparen is zoals het woord het zegt: sparen voor uw pensioen. Geld dat u vandaag spaart om tijdens uw pensioen van te genieten. Met bovendien een extra ruggensteuntje van de staat, want pensioensparen is fiscaal super interessant.

Waarom aan pensioensparen doen?

Wie al eens heeft berekend hoeveel zijn wettelijk pensioen later zal zijn, verslikt zich in zijn koffie. Alle experts zijn het erover eens: het huidige systeem van de wettelijke pensioenen is onhoudbaar want onbetaalbaar. Onzeker dus welk pensioen u mag verwachten van Vadertje Staat. Aanbevelingen om zelf een spaarpotje bijeen te sparen worden dan ook massaal opgevolgd.

De vraag is dus niet “waarom”, maar wel “wanneer” begin ik aan pensioensparen?

Wanneer beginnen?

Zo vroeg mogelijk, en ten vroegste vanaf 18 jaar. Om de fiscale voordelen te kunnen genieten, moet uw pensioenspaarcontract ook minstens 10 jaar lopen. Begin dus alleszins voor uw 55ste. Het contract loopt af wanneer u 65 jaar wordt.

Welke formules zijn er?

Om aan pensioensparen te doen, kan u kiezen uit twee formules: een levensverzekering in tak 21 en/of tak 23 of pensioensparen via de bank. Welke formule u kiest, hangt af van hoeveel risico u wil nemen. Kiest u voor een pensioenspaarverzekering, dan kan u tak 21 (gegarandeerd rendement) combineren met tak 23 fondsen (hoger risico maar meer kans op hogere rendementen). Wie voor pensioensparen via de bank kiest, kan enkel overschakelen naar een minder risicovol fonds, maar kan niet kiezen voor kapitaalsgarantie. U kan intekenen op verschillende pensioenspaarverzekeringen en –fondsen. Maar let op: elk jaar mag u maar in 1 contract stortingen doen.   

Voor wie aan pensioensparen met fiscaal voordeel wil doen, zijn dit de verschillen tussen sparen via een verzekering en sparen via de bank:

     VERZEKERING    BANK
Wat is het?   Levensverzekering, tak 21 en/of tak 23.   Beleggingsfonds dat belegt in o.a. aandelen, obligaties en cash.
Risico?  

tak 21: LAAG maar minder kans op hoge rendementen. Hoe lager het gewaarborgde minimumrendement (kan 0% zijn), hoe meer kans op een hogere (en onbelaste) winstdeelname.

tak 23: HOGER maar meer kans op hoge rendementen. Hoe meer het fonds in aandelen belegt, hoe hoger het risico.

Een combinatie van tak 21 en tak 23 is mogelijk.

 

HOGER maar meer kans op hoge rendementen. Hoe meer het fonds in aandelen belegt, hoe hoger het risico.

Kapitaalsgarantie?   JA, in tak 21   NEEN
Rendement  

tak 21: Gewaarborgd minimumrendement (kan 0% zijn) + eventuele winstdeelname

tak 23: rendement is afhankelijk van de resultaten van het fonds

  Niet gewaarborgd. Het rendement is afhankelijk van de resultaten van het fonds
Voor wie?   Belastingplichtigen tussen 18 en 64 jaar.   Belastingplichtigen tussen 18 en 64 jaar.

Belastingvoordeel (2015)

 

30%   Wanneer het maximum van €940 wordt gestort, is het voordeel dus €282.

 

30%   Wanneer het maximum van €940 wordt gestort, is het voordeel dus €282.

Eindbelasting*

 

gedeelte tak 21: 8% op betaalde premies + gewaarborgde intresten (winstdeelnames worden niet belast)

gedeelte tak 23: 8% op de reserves

  8% op de betaalde premies vermeerderd met een fictief rendement van 4,75% (ook al was het werkelijke rendement hoger of lager).

 * de eindbelasting kan hoger zijn bij opvraging voor uw 60ste verjaardag of wanneer het contract géén 10 jaar heeft gelopen

Wij geven u graag meer advies!

 

logo driesen  Tips:
  • Is uw woning al afbetaald of kan u niet genieten van de woonbonus? Doe dan aan langetermijnsparen. Het fiscaal voordeel is hetzelfde als de woonbonus. Voor aanslagjaar 2015 kan u per persoon dan ook maximaal €2260 storten om uw fiscale korf helemaal te vullen. Een interessante aanvulling op uw individueel pensioensparen dus! Deze spaarcontracten zijn dan ook heel gelijkaardig aan de pensioenspaarverzekeringen. 
  • Hebt u een woning gekocht en bent u op zoek naar een schuldsaldoverzekering? In vele gevallen is het dan interessant om die fiscaal in mindering te brengen als pensioensparen. Zo kan u immers genieten van een belastingvoordeel van 30% op de premies van uw schuldsaldoverzekering.

 

Doe de pensioenkwis van wikifin!

Bekijk ook onderstaand fimpje over pensioensparen: