Printvriendelijke versie v/d pagina

Rechtsbijstand

 
  Alleen via de rechtsbijstand kan u lichamelijke schade terugvorderen bij de aansprakelijke
 

Veroorzaakt u een ongeval, dan vergoedt uw verzekering de schade aan de slachtoffers. Maar wat als u zélf het slachtoffer bent geworden? Dan kan u maar beter een goede rechtsbijstandsverzekering hebben. Uw rechten doen gelden en beschermen; dat is in essentie wat een rechtsbijstandsverzekering doet.

 

Wat is het nut van een rechtsbijstandsverzekering?

In theorie kan u de verdediging van uw rechten en belangen ook zelf opnemen. Maar wie al eens heeft kennis gemaakt met ons rechtssysteem, weet dat dit in België geen lachertje is. Niet alleen is het bijzonder ingewikkeld, de procedures vergen vaak veel tijd en zijn niet bepaald goedkoop. Daarom raden wij al onze klanten aan om een rechtsbijstandsverzekering te nemen. Verschillende formules zijn daarbij mogelijk: als waarborg bij een andere verzekering of beter nog als een aparte verzekering. Sinds 2019 zijn sommige rechtsbijstandsverzekeringen ook fiscaal aftrekbaar.

Enkele concrete situaties waarbij u de rechtsbijstandsverzekering kan aanspreken

  • U hebt een verkeersongeval waarbij uw aansprakelijkheid wordt betwist: uw rechtsbijstand zal u verdedigen.

  • U hebt een aanrijding met een buitenlands voertuig: om schadevergoeding te bekomen moet de rechtsbijstand worden ingeschakeld.

  • U werd ernstig gewond bij een verkeersongeval maar de vergoeding die u daarvoor kreeg, is naar uw mening onvoldoende: de rechtsbijstand zal proberen een hogere vergoeding te bekomen

  • U moet voor de rechter verschijnen wegens herhaaldelijke  verkeersovertredingen: via uw rechtsbijstand kan u beroep doen op een advocaat naar keuze die u zal verdedigen.

  • U hebt vochtplekken op de muur door een lek in de waterleiding bij de buurman, maar hij weigert uw schade te vergoeden: de rechtsbijstand zal bemiddelen om de schadevergoeding te bekomen.

Wat doet de rechtsbijstandsverzekering voor mij?

De experten van uw rechtsbijstandsverzekering geven juridisch advies en bijstand. In eerste instantie zullen zij altijd proberen om uw conflict minnelijk te regelen door overleg met de tegenpartij. Wilt u de zaak toch voor de rechtbank brengen, dan adviseren zij u of dat de moeite loont. Als blijkt dat een gerechtelijke procedure is aangewezen, dan worden alle gerechtskosten en de honoraria van uw advocaat terugbetaald. Die advocaat mag u trouwens steeds vrij kiezen.