Printvriendelijke versie v/d pagina

Reisverzekering

 
  “Een reisbijstandsverzekering mag dan niet onmisbaar zijn, ze komt wel erg goed van pas wanneer er tijdens uw vakantie een of ander probleem rijst.” (Budget en Recht 2012)
 

Een reisbijstandsverzekering combineert meestal uw persoonlijke bescherming en die van uw voertuig wanneer u in het buitenland bent. Aanvullend kan u ook een annulatieverzekering en verzekering tegen bagageverlies nemen. Contracten zijn mogelijk per reis of per jaar. Dat laatste is in de meeste gevallen voordeliger, zeker als u regelmatig reist. 

Hebt u aan alles gedacht? Download hier onze checklist en vertrek met een gerust hart op vakantie!

Niet alleen verzekeringsmaatschappijen, maar ook reisbureaus of ziekenfondsen bieden reisverzekeringen aan. Maar let op: vaak gaat het enkel over een annuleringsverzekering of over medische bijstand.

Sommige onderdelen van de reisverzekering zitten soms vervat in andere verzekeringen. Zo kan u een bijstandsverzekering hebben bij uw wagen of medische bijstand bij uw persoonlijke ongevallenverzekering. Het voordeel van een aparte reisverzekering is dat u de waarborgen die voor u het interessantst zijn, kan bundelen in één verzekering bij één en dezelfde maatschappij. Bovendien kunnen wij u à la carte formules aanbieden die specifiek beantwoorden aan uw behoeften. 

Welke risico’s zijn meestal gedekt met een reisverzekering en welke zijn meestal uitgesloten?

 • Bijstand aan personen:
  • Terugbetaling medische kosten na tussenkomst van uw ziekenfonds en eventueel hospitalisatieverzekering.
  • Repatriëring omwille van dringende redenen (bv.ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde of van familie die is thuisgebleven). Sommige polissen voorzien bovendien in een compensatiereis of –vergoeding wanneer u voortijdig uw reis moet stopzetten.
  • Vergoeding hotelkosten indien u uw vakantieverblijf moet verlengen omwille van medische redenen
  • Opsporings- en reddingskosten (bv. bij ski-ongeval)
  • Kapitaal reisongevallen: sommige polissen voorzien in een vergoeding na een ongeval in het buitenland bij overlijden of blijvende invaliditeit.
  • Meestal uitgesloten: ziekten die al bestonden vóór de reis, behalve als er onvoorziene verergeringen zijn, psychische aandoeningen, schade door deelname aan bezoldigde sportactiviteiten of sportactiviteiten met motorrijtuigen en/of gevaarlijke sporten, schade door zwangerschap en bevalling tenzij er onvoorspelbare complicaties optreden (sowieso maar maximum tot 26ste week)
 • Bijstand voertuigen:
  • Pechverhelping (zowel op reis als thuis)
  • Repatriëring van uw voertuig, passagiers, bagage en eventueel huisdieren
  • Vervangwagen of de huur van een wagen ter plaatse
  • Caravan wordt meestal gratis meeverzekerd
  • Meestal uitgesloten:  technische defecten aan uw voertuig die al voor de reis bestonden; pech door brandstoftekort
 • Bagageverzekering:
  • Diefstal van de bagage
  • Verlies door de vervoersmaatschappij (omdat de waarde van uw bagage vaak moeilijk te bewijzen is, voorzien de meeste polissen een vast maximum bedrag voor het verlies van uw bagage)
  • Schade aan de bagage
  • Kosten voor noodzakelijke basisaankopen door de laattijdige aflevering van de bagage (bv. bij vliegtuigreis) (ook meestal een maximum bedrag)
  • Meestal uitgesloten: verlies van bagage door eigen onaandachtzaamheid
 • Annuleringsverzekering: terugbetaling van de kosten die de reisorganisator aanrekent voor de annulatie van uw reis in geval van:
  • Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde of thuisgebleven familie tot de 2de graad
  • Echtscheiding
  • Zware schade aan uw woning
  • Herexamen
  • Ontslag
  • Meestal uitgesloten: annulatie door bestaande ziekten

Let op:

 • Bij de meeste polissen mag u maar maximaal 90 opeenvolgende dagen in het buitenland blijven.
 • Laat ons weten naar welke landen u reist, want sommige polissen zijn enkel geldig in Europa. 

 

Wat als ik al een reisbijstandsverzekering heb van het ziekenfonds?

De meeste ziekenfondsen bieden inderdaad een beperkte vorm van bijstand aan wanneer u op vakantie gaat. Die bijstand is meestal beperkt tot de gezondheidsrisico’s. Het ziekenfonds komt tussen als u medische verzorging nodig heeft in het buitenland en dekt enkel uw repatriëring als die nodig is omwille van gezondheidsredenen. Uitgesloten zijn zo goed als altijd: verlies van bagage, repatriëring omwille van andere oorzaken dan ziekte (bv. sterfgeval in de familie), repatriëring van uw auto of autopech, annulatie van de reis. Ook als u op vakantie een ongeval krijgt door het beoefenen van een gevaarlijke sport, is het mogelijk dat uw ziekenfonds niet tussenkomt.

Wat als ik al een bijstandsverzekering heb bij mijn autoverzekering?  

Ook bij uw autoverzekering is het mogelijk om een bijstandsverzekering bij te nemen. Tenzij u een uitgebreide polis hebt, is de dekking meestal alleen maar verzekerd in België of in de landen die vermeld staan op uw groene kaart. Bijstand van personen is meestal niet inbegrepen in de beperktere bijstandformules.

Wanneer is een reisbijstandsverzekering interessant?

De reisbijstandsverzekering is voor iedereen aan te raden, hoe vaak u ook op reis gaat. Reist u meer dan twee keer per jaar, dan is een jaarformule meestal voordeliger, zeker als u de waarborg annulering en bagage erbij neemt. Twijfelt u tussen een bijstandsverzekering bij uw autoverzekering of een aparte reisbijstandsvezekering, kom dan even langs zodat we samen met u kunnen bekijken wat het interessantste is voor u.

Interessante links