Printvriendelijke versie v/d pagina

Reisverzekering

 
  Zonder zorgen op vakantie!
 

Een reisbijstandsverzekering combineert meestal uw persoonlijke bescherming en die van uw voertuig wanneer u in het buitenland bent. Aanvullend kan u ook een annulatieverzekering en verzekering tegen bagageverlies nemen. Contracten zijn mogelijk per reis of per jaar. Dat laatste is in de meeste gevallen voordeliger, zeker als u regelmatig reist. 

Sommige onderdelen van de reisverzekering zitten soms vervat in andere verzekeringen. Zo kan u een bijstandsverzekering hebben bij uw wagen of medische bijstand bij uw persoonlijke ongevallenverzekering. Het voordeel van een aparte reisverzekering is dat u de waarborgen die voor u het interessantst zijn, kan bundelen in één verzekering bij één en dezelfde maatschappij. Bovendien kunnen wij u à la carte formules aanbieden die specifiek beantwoorden aan uw behoeften. 

Welke risico’s zijn meestal gedekt met een reisverzekering en welke zijn meestal uitgesloten?

 • Bijstand aan personen:
  • Terugbetaling medische kosten na tussenkomst van uw ziekenfonds en hospitalisatieverzekering.
  • Repatriëring omwille van dringende redenen (bv.ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde of van familie die is thuisgebleven). Sommige polissen voorzien bovendien in een compensatiereis of –vergoeding wanneer u voortijdig uw reis moet stopzetten.
  • Vergoeding hotelkosten indien u uw vakantieverblijf moet verlengen omwille van medische redenen.
  • Opsporings- en reddingskosten (bv. bij ski-ongeval)
  • Kapitaal reisongevallen: sommige polissen voorzien in een vergoeding na een ongeval in het buitenland bij overlijden of blijvende invaliditeit.
  • Meestal uitgesloten: ziekten die al bestonden vóór de reis, behalve als er onvoorziene verergeringen zijn, psychische aandoeningen, schade door deelname aan bezoldigde sportactiviteiten of sportactiviteiten met motorrijtuigen en/of gevaarlijke sporten, schade door zwangerschap en bevalling tenzij er onvoorspelbare complicaties optreden (sowieso maar maximum tot 26ste week)
 • Bijstand voertuigen:
  • Pechverhelping (zowel op reis als thuis)
  • Repatriëring van uw voertuig, passagiers, bagage en eventueel huisdieren
  • Vervangwagen of de huur van een wagen ter plaatse
  • Meestal uitgesloten:  technische defecten aan uw voertuig die al voor de reis bestonden; pech door brandstoftekort
 • Bagageverzekering:
  • Diefstal van de bagage
  • Verlies door de vervoersmaatschappij 
  • Schade aan de bagage
  • Kosten voor noodzakelijke basisaankopen door de laattijdige aflevering van de bagage (bv. bij vliegtuigreis) 
  • Meestal uitgesloten: verlies van bagage door eigen onaandachtzaamheid
 • Annulatieverzekering: terugbetaling van de kosten die de reisorganisator aanrekent voor de annulatie van uw reis in geval van:
  • Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde of thuisgebleven familie tot de 2de graad
  • Echtscheiding
  • Zware schade aan uw woning
  • Herexamen
  • Ontslag
  • Meestal uitgesloten: annulatie door bestaande ziekten

Let op:

 • Bij de meeste polissen mag u maar maximaal 90 opeenvolgende dagen in het buitenland blijven.
 • Laat ons weten naar welke landen u reist, want sommige polissen zijn enkel geldig in Europa. 

De reisbijstandsverzekering is voor iedereen aan te raden, hoe vaak u ook op reis gaat. Reist u meer dan twee keer per jaar, dan is een jaarformule meestal voordeliger, zeker als u de waarborg annulering en bagage erbij neemt. Twijfelt u tussen een bijstandsverzekering bij uw autoverzekering of een aparte reisbijstandsvezekering, kom dan even langs zodat we samen met u kunnen bekijken wat het interessantste is voor u.