Printvriendelijke versie v/d pagina

Samenwerking

Kantoor Driesen en Huysmans Verzekeringen slaan de handen in elkaar. 

Sinds 1 januari 2017 hebben wij onze krachten gebundeld met de collega's van Huysmans Verzekeringen uit Olen. Paul Huysmans, Simonne Dom en Monique Van Bellinghen sluiten zich aan bij ons team. Voortaan staan wij als Driesen & Huysmans voor u ter beschikking!

  1. Waarom hebben Kantoor Driesen en Huysmans Verzekeringen een samenwerking afgesloten?
  2. Moeten mijn contracten of polissen worden aangepast?
  3. Wat zijn de voordelen voor mij van deze samenwerking?
  4. Kan ik vanaf nu zowel in Olen als in Lichtaart terecht?
  5. Veranderen de contactgegevens?
  6. Zal ik nog altijd kunnen rekenen op een persoonlijke service?
  7. Bij wie kan ik terecht voor wat?

 

1. Waarom hebben Kantoor Driesen en Huysmans Verzekeringen een samenwerking afgesloten?

In een wereld waarin alles razendsnel verandert, staan we samen sterker. Samenwerking laat toe dat we kunnen blijven investeren in de nieuwste technologieën en in de professionaliteit van onze medewerkers. Wij zijn klaar voor de toekomst!

2. Moeten mijn contracten of polissen worden aangepast?

Neen, voor u blijft alles hetzelfde. Beide kantoren werken met dezelfde verzekeringsmaatschappijen. We behouden ook elk onze rekeningnummers en onze eigen vennootschapsnaam.

3. Wat zijn de voordelen voor mij van deze samenwerking?

Ervaring. Driesen en Huysmans hebben samen meer dan 80 jaar ervaring in verzekeringen en schadebeheer. Door de uitwisseling van die ervaring, kunnen we u nog beter bijstaan in geval van specifieke risico’s en schade.

Schaalvergroting betekent meer slagkracht bij de verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor kunnen we uw belangen nog beter verdedigen.

Expertise. Verzekeringen zijn zo complex geworden, dat het onmogelijk is om alles te kennen. Dankzij onze samenwerking kan iedere medewerker zijn expertise ten volle ontwikkelen waardoor u in elk domein kan rekenen op professioneel advies.

Extra services. Klanten van Huysmans verzekeringen kunnen voortaan ook bij ons terecht voor advies over kredieten en spaar- en beleggingsoplossingen. Die bieden we aan via onze bankpartner AXA en via onze partners-verzekeringsmaatschappijen.

4. Kan ik vanaf nu zowel in Olen als in Lichtaart terecht?

Ja, dat kan. Paul, Simonne en Monique helpen je verder in Olen, Welvaartstraat 21. Guy, Annelies, An en Patrick blijven je contactpersonen in Lichtaart, Leistraat 110. Annelies en Patrick werken zowel in Lichtaart als in Olen.  Best even op voorhand verwittigen als je hen specifiek wenst te spreken. Afspraken ivm beleggingen en kredieten vinden plaats in ons kantoor in Lichtaart, waar we voldoende privacy kunnen garanderen.

5. Veranderen de contactgegevens?

Je kan ons nog steeds bereiken op dezelfde telefoonnummers: 014 55 22 81 (Lichtaart) en 014 21 21 31 (Olen)

We blijven bereikbaar op onze bestaande e-mailadressen. Maar je kan ons voortaan ook bereiken via onze nieuwe e-mailadressen: voornaam@driesen-huysmans.be.

6. Zal ik nog altijd kunnen rekenen op een persoonlijke service?

Uiteraard! Die persoonlijke service is nu net wat wij zo belangrijk vinden. Blijf ons contacteren zoals je gewoon bent. Er verandert niets aan onze manier van werken.

7. Bij wie kan ik terecht voor wat?

Je kan je huidige contactpersoon blijven aanspreken. En omdat verzekeringen steeds complexer worden, heeft ieder van ons daarnaast ook zijn specialisatie:

Verzekeringen particulieren:  Guy, Paul, Patrick, Simonne

Verzekeringen KMO & zelfstandigen: PaulGuy, Annelies, Patrick

Sparen en beleggen: Annelies

Pensioenopbouw (VAPZ, IPT,...) & gewaarborgd inkomen zelfstandigen: Annelies

Schade: Paul, Patrick

Dossierbeheer, boekhouding: Monique

Kredieten: Guy

Bankdiensten, loket: An