Printvriendelijke versie v/d pagina

Spaar- en beleggingsverzekeringen

 
  Moeite met sparen? Kies dan voor een spaarverzekering!
 

Sparen betekent periodiek een bepaald bedrag opzij zetten om er zo na een tijdje een kapitaal mee op te bouwen. Doet u dat onder de vorm van een verzekeringscontract, dan spreken we over een spaarverzekering. Pensioensparen of kindersparen zijn hier voorbeelden van.

Hebt u al een zeker kapitaal, dan kan u dat (grote) bedrag beleggen met de bedoeling het méér te laten opbrengen dan op uw spaarboekje. Doet u dat onder de vorm van een verzekeringscontract, dan spreken we over een beleggingsverzekering.

Sparen met een levensverzekering: de spaarverzekering

Het bekendste voorbeeld van sparen met een levensverzekering is pensioensparen. Hierbij bent u zowel de verzekeringnemer als de verzekerde als de begunstigde bij leven en zal u op de einddatum van uw contract uw spaarreserve uitbetaald krijgen.

Ook wanneer u wil sparen voor uw droomhuis of voor (de studies van) uw kinderen, zijn levensverzekeringen vaak een interessante optie. Zo kan u bv. iedere maand €50 sparen voor uw kinderen via een spaarverzekering. 

Hoe werkt het?

  • De premies die u stort in een levensverzekeringscontract worden belegd in tak 21 of tak 23 producten, naargelang het risico dat u wenst te nemen. Het te verwachten rendement hangt hier mee samen. In het algemeen zijn tak 21 producten veiliger maar minder winstgevend en zijn tak 23 producten risicovoller maar meer winstgevend. 
  • De looptijd van de contracten is meestal minimum 8 jaar + 1 maand. Dit is om fiscale redenen zo. Want op de intresten van contracten van minstens 8 jaar is géén roerende voorheffing verschuldigd. Dit betekent dan ook dat u best geen geld opvraagt van uw contract voor de einddatum want dat wordt zowel door de verzekeraar als door de fiscus bestraft. Voor fiscale contracten (wanneer u uw spaarpremies wil aftrekken van de belastingen, bv. bij pensioensparen of langetermijnsparen) bedraagt de minimumduur minstens 10 jaar en de minimum eindleeftijd 65 jaar.

 

Wanneer kiezen voor een spaarboekje en wanneer kiezen voor een spaarverzekering?

 

Spaarboekje

Spaarverzekering

Rendement?

Lager

Hoger, wanneer je geld gedurende de hele contractperiode blijft staan

 

Renteverlaging heeft impact op volledige spaarreserve

Renteverlaging heeft alleen impact op toekomstige stortingen

Kosten en taksen

Weinig kosten, geen taks

Meer kosten en taks van 2% (behalve voor pensioensparen: 0% en voor schuldsaldoverzekering: 1,1%)

Roerende voorheffing

(situatie 2014)

15% op de intresten boven de 1900 euro

Géén roerende voorheffing indien:

  • Looptijd van minstens 8 jaar of overlijdensdekking van minstens 130%

  • Fiscale polis (pensioensparen, langetermijnsparen)

In de andere gevallen: 25% RV op de intresten berekend op een fictieve rentevoet van 4,75% (ook al is uw werkelijke rendement hoger of lager)

Beschikbaarheid spaarreserve

Onmiddellijk beschikbaar zonder kosten

Onmiddellijk beschikbaar, maar tegen (hoge) uitstapkosten

Interessant voor wie?

Voor wie graag zijn geld altijd en onmiddellijk beschikbaar heeft.

  • Voor wie hogere rendementen wil en zijn geld voor een langere periode kan missen.

  • Voor wie wil sparen voor een concreet doel, bv. pensioen, kinderen, huis

  • Voor wie wil sparen maar moeilijk de verleiding kan weerstaan om af en toe geld af te halen van de spaarrekening.

Bescherming van uw spaargeld door de staat (depositogarantiefonds)

Tot 100 000 euro per persoon en per bank

Tot 100 000 euro per persoon en per verzekeraar voor een tak21 spaarverzekering

Bij overlijden

...komt het geld automatisch in de nalatenschap terecht

...worden de reserves en/of overlijdenskapitaal uitgekeerd aan de begunstigde bij overlijden. Het geld van de spaarverzekering komt niet automatisch in de nalatenschap terecht wat mogelijkheden biedt voor successieplanning.

 

De beleggingsverzekering

Een beleggingsverzekering is niets anders dan een levensverzekering waarin geld wordt belegd. De belangrijkste voordelen van deze verzekering zijn de fiscaliteit (geen roerende voorheffing) en de mogelijkheid om aan successieplanning te doen. Het gaat hierbij steeds over tak23 producten. In een persoonlijk gesprek leggen wij u graag uit hoe de vork precies aan de steel zit.