Printvriendelijke versie v/d pagina

Tak 21 en Tak 23

 
  Tak 21 en Tak 23 zijn de figuurlijke benamingen voor twee types levensverzekeringen
 

Hoewel het beide levensverzekeringen zijn, vertonen tak 21 en tak 23 producten toch heel wat verschillen. Tak 21 producten hebben een laag risico maar leveren minder rendement op. Tak 23 producten houden meer risico in. Maar daar tegenover staat meer kans op hogere opbrengsten.

Tak 21 groepeert de levensverzekeringen met een kapitaalsgarantie en een gewaarborgd rendement. Deze levensverzekering is vooral geschikt als spaarverzekering om te sparen voor een concreet doel, bv. uw pensioen.

Tak 23 groepeert de levensverzekeringen verbonden aan één of meer beleggingsfondsen. Deze fondsen beleggen in o.a. aandelen, obligaties en cash. Hoe meer het fonds in aandelen belegt, hoe hoger het risico. Afhankelijk van dit risico worden fondsen ingedeeld in risicoklassen van 0 tot 6. Een fonds uit risicoklasse 6 belegt voornamelijk in aandelen en levert mogelijk een hoger rendement op, maar kan ook veel verlies maken. Dit risico werkt in twee richtingen: als het slecht gaat, zijn de verliezen voor u, maar als het goed gaat, kan u een mooie meerwaarde bekomen. Er zijn wel mogelijkheden om verliezen te beperken en winsten vast te klikken met bepaalde investor orders.

Vaak zijn er ook combinaties mogelijk tussen tak 21 en tak 23. Het voordeel van dergelijke hybride verzekeringen is dat u van strategie kan veranderen zonder een nieuw contract te moeten aangaan. Bovendien kan u op deze manier altijd kapitaalsgarantie inbouwen. 

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste verschillen tussen Tak 21 en Tak 23.

 

 

Tak 21

Tak 23

Wat is het?

Levensverzekering met kapitaalsgarantie en gewaarborgd rendement.

Beleggingsfonds dat belegt in aandelen, obligaties, cash...

Risico?

Laag maar minder kans op hoge rendementen. 

Hoe lager het gewaarborgde minimumrendement (kan 0% zijn), hoe meer kans op een hogere (en onbelaste) winstdeelname

 

Hoger maar meer kans op hoge rendementen.

Hoe meer het fonds in aandelen belegt, hoe hoger het risico:

Dynamisch fonds: belegt 2/3de tot 3/4de in aandelen, de rest in obligaties

Neutraal fonds: belegt voor 1/2de in aandelen en voor 1/2de in obligaties

Defensief fonds: belegt 2/3de tot 3/4de in obligaties en cash, de rest in aandelen.

Kapitaalsgarantie?

Ja

Soms

Rendement

Gewaarborgd minimumrendement (kan 0% zijn) + eventuele winstdeelname

Niet gewaarborgd; de meerwaarde is afhankelijk van de resultaten van het fonds

Bescherming van uw spaargeld door de staat (depositogarantiefonds)

Ja, tot  100 000 euro per persoon en per verzekeraar

Neen

Fiscaal voordeel

mogelijk voor pensioensparen en langetermijnsparen

mogelijk voor pensioensparen en langetermijnsparen

Premietaks

2% behalve voor pensioensparen (0%) en schuldsaldoverzekering (1,1%)

2% behalve voor pensioensparen (0%) en schuldsaldoverzekering (1,1%)

Kosten

instapkosten (meestal tussen 1-3%) en uitstapkosten indien voortijdige opvraging 

instapkosten (meestal tussen 1-3%), uitstapkosten en beheerskosten mogelijk 

Roerende voorheffing

25% op de intresten

géén indien contract meer dan 8 jaar duurt of indien overlijdensdekking van 130%

géén bij fiscale contracten

géén 

Eindbelasting

voor niet-fiscale contracten: géén

voor fiscale contracten*: 10% op betaalde premies + gewaarborgde intresten (winstdeelname is niet belast)

voor niet-fiscale contracten: géén

voor fiscale contracten*: 10% op de reserves

Voor wie?

Voor spaarders die geen risico willen nemen.

Voor spaarders en beleggers die wat meer risico willen nemen maar niet teveel.

 * de eindbelasting kan hoger zijn wanneer u het kapitaal opvraagt voor uw 60ste verjaardag of wanneer het contract minder dan 10 jaar heeft gelopen

 Klik hier voor een overzicht van de verschillen tussen fiscaal pensioensparen via tak 21 en/of tak 23 en via een beleggingsfonds van de bank.