Printvriendelijke versie v/d pagina

Verplichte verzekeringen

 
  Naast de aanbevolen verzekeringen zijn er voor zelfstandigen en kmo's ook enkele verplichte verzekeringen
 

  • Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) bedrijfswagens: net zoals voor auto’s van particulieren, is deze verzekering ook verplicht voor bedrijfswagens.
  • Objectieve burgerlijke aansprakelijkheid (BA) brand en ontploffing:  Hebt u een café, restaurant, rusthuis, sportzaal, of een zaak met een grote publieke ruimte, dan bent u verplicht om naast uw gewone brandverzekering ook een verzekering “objectieve BA brand en ontploffing” te nemen. Wanneer een derde schade lijdt door brand van uw gebouw, dan kan het slachtoffer u daarvoor aansprakelijk stellen, zélfs als u niet in fout bent. Met deze verzekering is uw aansprakelijkheid gedekt. (Het KB 28 feb 1991 somt alle instellingen op die deze verzekering moeten onderschrijven)
  • Voor bepaalde sectoren/beroepen gelden er specifieke verplichte verzekeringen: o.a. voor architecten, artsen, reisorganisatoren,... Meer info vindt u hier
  • Arbeidsongevallen: Bent u van plan om werknemers in dienst te nemen, dan bent u wettelijk verplicht om voor hen een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Ten opzichte van werkgevers geldt in België een foutloze aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat u, als werkgever, aansprakelijk bent voor elk ongeval van uw werknemer op de arbeidsplaats of op de arbeidsweg, ook al is dat ongeval de fout van uw werknemer zelf.
logo driesen  Opgelet: Zelfs als uw werknemers niet reglementair zijn tewerkgesteld, bent u aansprakelijk voor hun arbeidsongevallen en is een arbeidsongevallenverzekering dus onmisbaar. Wanneer er zich in die situatie een ongeval voordoet, zal het Fonds voor Arbeidsongevallen de schade aan het slachtoffer vergoeden, maar die daarna volledig bij u komen terugvorderen! Voor meer informatie kan u terecht bij het Fonds voor Arbeidsongevallen