Verzekeringen

Bent u arts, apotheker, tandarts of kinesist? En bent u geconventioneerd? 

Dan kan u aanspraak maken op de zogenaamde RIZIV premie voor de opbouw van een aanvullend pensioen. 

BA-verzekeringen dekken uw aansprakelijkheid in geval van schade aan derden.

Sinds 30 april 2014 is de zogenaamde MiFID-wetgeving in de verzekeringssector van kracht. Ons kantoor is in dat verband gehouden tot het naleven van de AssurMiFID-gedragsregels en deelt u in dit verband hetvolgende mee:

Voor de ene is een auto een noodzakelijk kwaad, voor de ander is het zijn dierbaarste bezit. In beide gevallen is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid een absolute noodzaak, en zelfs een wettelijke verplichting.

Wat in de burgermond "de familiale" is, noemen wij "burgerlijke aansprakelijkheid privéleven".

De sociale bescherming van zelfstandigen is veel beperkter dan die van werknemers. Wordt u ziek en kan u uw beroepsactiviteiten niet uitoefenen, dan heeft dat een grote impact op uw inkomen. Ook uw pensioen is veel lager dan dat van werknemers.

Dit is een vraag die we vaak te horen krijgen, maar waar geen eenduidig antwoord voor bestaat.

De meesten denken bij "sparen" in de eerste plaats aan een spaarrekening op de bank. Maar wist u dat u ook met verzekeringen kan sparen? Hoog tijd om kennis te maken met levensverzekeringen. 

Wij nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument  lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Veroorzaakt u een ongeval, dan vergoedt uw verzekering de schade aan de slachtoffers. Maar wat als u zélf het slachtoffer bent geworden? Dan kan u maar beter een goede rechtsbijstandsverzekering hebben. Uw rechten doen gelden en beschermen; dat is in essentie wat een rechtsbijstandsverzekering doet.

Jaarlijks wordt 1 leerling op 12 getroffen door een ongeval op school waarbij medische verzorging nodig is.

Die ongevallen gebeuren het vaakst op de speelplaats of tijdens de sportles.

Maar hoe zit het eigenlijk met de verzekering?

Nadat u uw schadegeval bij ons hebt gemeld, is er nog een hele weg te gaan vooraleer de betrokken partijen kunnen worden vergoed.