Printvriendelijke versie v/d pagina

Wat gebeurt er na uw schade-aangifte?

Nadat u uw schadegeval bij ons hebt gemeld, is er nog een hele weg te gaan vooraleer de betrokken partijen kunnen worden vergoed.

  • Wij gaan na onder welke waarborg of verzekering uw schade moet worden aangegeven. Dat is soms complexer dan u op het eerste zicht zou denken. Zo moet schade veroorzaakt door een aanhangwagen afhankelijk van de omstandigheden worden aangegeven bij de familiale of bij de autoverzekering.
  • Bij schade aan uw woning, komen wij altijd langs, eventueel samen met een expert die de schade komt opmeten. Door onze jarenlange expertise hebben wij een netwerk uitgebouwd van excellente experts.
  • Als wij alle nodige informatie hebben verzameld, brengen wij de maatschappij van uw  verzekering op de hoogte. Zij openen het onderzoek en van dan af ligt uw schadedossier in hun handen. Wij houden u telefonisch of per e-mail op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in uw dossier.
  • De verzekeraar stelt een dossierbeheerder aan die uw dossier gaat uitpluizen. Hij onderzoekt de precieze omstandigheden waarin de schade is ontstaan en gaat na of en hoeveel zijn maatschappij aan de betrokken partijen moet uitkeren. De dossierbeheerder zal ook steeds alert zijn voor mogelijke fraude. Bv. bij auto-ongevallen veroorzaakt door jonge bestuurders waarbij er veel schade is, zal de verzekeraar steeds nagaan of die jonge bestuurder ook in het verzekeringscontract aangeduid staat als bestuurder. Is dat niet het geval, dan zal hij onderzoeken of er fraude is gepleegd met het verzekeringscontract (bv. verzekering op naam van de ouders). In dat geval is het mogelijk dat u zelf voor alle kosten opdraait.
  • Afhankelijk van uw rol in het schadedossier, zal uw verzekeraar aan u dan wel aan de tegenpartij een schadevergoeding betalen.