Printvriendelijke versie v/d pagina

Wat te doen bij schade?

 
  Uw verzekering dekt vaak meer dan u op het eerste zicht zou denken
 
 • Bij een auto-ongeval: zie hier
 • Bij waterschade in de woning:
  • Breng uzelf en uw bezittingen in veiligheid.
  • Neem foto’s van de waterschade.
  • Verwittig ons zo snel mogelijk en bezorg ons zoveel mogelijk informatie over de schade.
  • Bezorg ons een offerte van de herstellingswerken en bewaar de beschadigde onderdelen.
  • Afhankelijk van uw dossier komt er al dan niet een expert ter plaatse.
 • Bij andere schade: zorg altijd eerst voor uw eigen veiligheid!

Voor een aantal schadegevallen vraagt de verzekeraar ook bewijsstukken. Bv. wanneer u aangifte wil doen van diefstal in uw woning, moet u ook een proces-verbaal van de politie kunnen voorleggen.

logo Tip: Verwittig ons zo snel mogelijk, ook als u twijfelt of uw schade wel in aanmerking komt voor vergoeding!